Em nào váy đỏ chứng tỏ vợ anh… (p2)

Em nào váy đỏ chứng tỏ vợ anh… (p2) Tiếp tục chuyên mục về cô nàng váy đỏ, tình yêu sét đánh của admin. Sau màn chân đập tay run thì admin cũng lấy được bình tĩnh và sản xuất…
Em nào váy đỏ chứng tỏ vợ anh… (p1)

Em nào váy đỏ chứng tỏ vợ anh… (p1) Nhân cái mùa đông rét kỷ lục trong 100 năm qua, admin chạy vào tận Nha Trang để tránh rét thì lại gặp được tình yêu sét đánh các anh em…