Bài viết mới

Đến đây!!! Chiếm lấy em đi anh… (p2)

Đến đây!!! Chiếm lấy em đi anh… (p2) Cuộc sống suốt ngày chỉ quẩn quanh với các em chân dài, ngực khủng thế mà admin lại chẳng bao giờ thấy chán. Mỗi bộ ảnh giống như một lời mời gọi…
Đến đây!!! Chiếm lấy em đi anh… (p1)

Đến đây!!! Chiếm lấy em đi anh… (p1) Mùa hè lại sắp đến rồi anh em nhỉ? Nghĩ đến cái cảnh nóng như đổ lửa lại thấy ngán tận cổ. Nhưng đây cũng là mùa mà admin thích nhất, vì…